Syarat-syarat sah jamak taqdim

Thursday, September 17, 2009

 

Apakah syarat-syarat (syarat-syarat sah) untuk menunaikan solat jamak taqdim?

  • Tertib, iaitu dimulakan dengan solat pertama dan diikuti solat kedua
  • Berniat jamak taqdim, yang afdhalnya ketika takbiratul ihram solat pertama, harus juga diniatkan dipertengahan solat pertama walaupun ketika memberi salam.
  • Berturut-turut antara kedua-dua solat tanpa diselangi dengan jarak masa yang lama antara dua solat. Jika jarak pendek (diketahui melalui uruf/kebiasaan) maka tidak menjejaskan apa-apa.
  • Berterusan berada dalam musafir hingga takbiratul ihram solat kedua (Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, jil 2, hal 1379/Al-Muktamad, jil 1, hal 482)


Sumber: 120 PERSOALAN PRAKTIKAL SOLAT JAMAK DAN QASAR Oleh: Ustaz Zulkarnain Dollah dan Ustaz Azhar Yahya

0 comments:

Post a Comment

 
◄Design by Pocket