Qasar atau solat tamam?

Thursday, September 17, 2009

 

Yang mana lebih afdhal, mengqasar solat atau solat secara sempurna?


Menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafie, pendapat Imam Ahmad dan Khulafa’ Ar Rasyidin mengqasar solat lebih afdhal dari solat sempurna. Imam Nawawi di dalam Syarah Soheh Muslim mengatakan pendapat yang sahih dan masyhur ialah mengqasar solat hukumnya adalah lebih afdhal. (Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, jil 2, hal 1340/ Syarah Soheh Muslim oleh Nawawi, jil 3, hal 159, hadis no 685))

Jika pemberian manusia yang dimuliakan seperti rajaraja kita amat menghargainya apatah lagi sekiranya pemberian tersebut datangnya daripada Allah SWT, amat wajar kita mengambilnya


Sumber: 120 PERSOALAN PRAKTIKAL SOLAT JAMAK DAN QASAR Oleh: Ustaz Zulkarnain Dollah dan Ustaz Azhar Yahya

0 comments:

Post a Comment

 
◄Design by Pocket