Syarat sah solat qasar

Thursday, September 17, 2009

 

Apakah syarat-syarat sah solat qasar?

  • perjalanan sejauh 2 marhalah (80 – 90KM atau
    lebih)
  • musafir bukan bertujuan maksiat
  • melepasi sempadan kawasan tempat tinggal
  • musafir dengan tujuan tertentu tidak mengikut imam yang mukim atau imam yang solat sempurna (tidak qasar) atau imam yang disyaki samada ia musafir atau tidak
  • musafir hendaklah berterusan mulai awal solat hingga akhirnya(Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, jil 2, hal 1368)


Sumber: 120 PERSOALAN PRAKTIKAL SOLAT JAMAK DAN QASAR Oleh: Ustaz Zulkarnain Dollah dan Ustaz Azhar Yahya

0 comments:

Post a Comment

 
◄Design by Pocket