Maksud solat jamak

Thursday, September 17, 2009

 

Apakah maksud solat jamak, apakah hukum menjamak solat dan apakah solat-solat yang boleh dijamakkan?

  • Solat jamak ialah menghimpunkan dua solat fardhu ke dalam satu waktu.
  • Solat-solat yang boleh dijamakkan ialah antara Zohor dan Asar serta antara Maghrib dan Isyak.
  • Hukum melaksanakan solat jamak adalah seperti berikut:
  1. Para ulama bersepakat bahawa melaksanakan solat jamak takdim antara Zohor dan Asarpada hari Arafah dan jamak tak’hir antara Maghrib dan Isyak ketika berada di Muzdalifah adalah sunat. (Ini adalah khusus untuk mereka yang mengerjakan ibadah haji)
  2. Jumhur ulama (Malikiyyah, Syafieyyah dan Hanabilah) berpendapat harus melaksanakan
    solat jamak pada keadaan selain dari keadaan di atas (termasuk ketika musafir).(Mughnil Muhtaj, jil 1, hal 380/Masail Fil Fiqh Al-Muqarin, hal 69)


Sumber: 120 PERSOALAN PRAKTIKAL SOLAT JAMAK DAN QASAR Oleh: Ustaz Zulkarnain Dollah dan Ustaz Azhar Yahya

0 comments:

Post a Comment

 
◄Design by Pocket